A Dance with Destiny på 'This Is Us', Who's the Lunatic på 'Prodigal Son', PBS 'Extra Life', 'Mayans' Finale

En selektiv kritisk checklista med anmärkningsvärda tisdag -TV.