Vilket 'Jag har det inte bra med den här' karaktären är du? (FRÅGESPORT)

Är du reserverad som Syd eller karismatisk som Dina?